top of page

SK Legal dla CEE Legal Matters Comparative Legal Guide: Capital Markets 2023 for Poland

SK Legal została zaproszona do udziału w przygotowaniu raportu CEE Legal Matters Comparative Legal Guide: Capital Markets 2023 for Poland. Przewodnik po prawie porównawczym CEE Legal Matters: Capital Markets 2023 zawiera przegląd kluczowych wymogów dotyczących ofert akcji i instrumentów dłużnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ma on na celu zapewnienie ogólnego przeglądu systemu regulacyjnego oraz typowego procesu oferowania udziałowych i dłużnych papierów wartościowych w zwięzłym i spójnym formacie w różnych jurysdykcjach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto w przewodniku podsumowano bieżące obowiązki w zakresie ESG mające zastosowanie do emitentów w poszczególnych jurysdykcjach.

Raport w imieniu SK Legal przygotowała dr Angelina Stokłosa.

Dziękujemy CEE Legal Matters za to zaproszenie i zapraszamy do zapoznania się raportem, dostępnym tutaj: https://ceelegalmatters.com/ceelm-announcements/23261-cee-legal-matters-comparative-legal-guide-capital-markets-2023-is-now-out-2

***
SK Legal was invited to be the exclusive country contributor to the CEE Legal Matters Comparative Legal Guide: Capital Markets 2023 for Poland.

The CEE Legal Matters Comparative Legal Guide: Capital Markets 2023 offers an overview of key requirements for equity and debt offerings across the CEE region. It is intended to provide a high-level overview of the regulatory and listing regime (including regulated and non-regulated markets) and the typical offering process for equity and debt securities in a concise and consistent format across the various jurisdictions. In addition, the guide highlights ongoing continuing obligations and a brief summary of ESG considerations applicable to issuers.

The report was prepared on behalf of SK Legal by Dr. Angelina Stokłosa.

We would like to thank CEE Legal Matters for this invitation and invite you to read the report you can find here: https://ceelegalmatters.com/ceelm-announcements/23261-cee-legal-matters-comparative-legal-guide-capital-markets-2023-is-now-out-2

The full guide is available here in electronic format and here in pdf format:
Link to electronic format: https://ceelegalmatters.com/capital-markets-2023

Link to pdf format: https://ceelegalmatters.com/Magazines/Guides/CEELegalMatters_ComparativeGuide_CapitalMarkets2023.pdf

19 maja 2023 10:00:00

bottom of page