top of page

OBSZARY PRAKTYKI

OBSŁUGA BIEŻĄCA
I SPÓŁKI PUBLICZNE

 TRANSAKCJE
I RYNEK KAPITAŁOWY

COMPLIANCE

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

hand motions

NEGOCJOWANIE KONTRAKTÓW

SPORY SĄDOWE

PRAWO GIER WIDEO (GAMING)

PRAWO WYŚCIGOWE

SYGNALIŚCI

bottom of page