top of page
Open Laptop
Formularz kontaktowy

SK Legal Adwokaci

Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa (THE WARSAW HUB)

 

mob. +48 535 939 206; e-mail: info@sklegal.pl

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

Informacja dla użytkowników (zasady przetwarzania danych osobowych):

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest adwokat Leszek Kot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADWOKAT LESZEK KOT KANCELARIA ADWOKACKA z siedzibą w Warszawie, adres: Osiedle "Przyjaźń" 79 lok. 1-4, 01-355 Warszawa.

 

Przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane do nas mailowo (podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. kontakt z użytkownikami strony internetowej Kancelarii). Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przeze nas nie dłużej, niż jest to potrzebne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Po upływie tego czasu będą mogły być przetwarzane jedynie przez okres przedawnienia możliwych roszczeń.

 

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, abyśmy mogli odpowiedzieć na Pani/ Pana zapytanie. Ma Pani/ Pan prawo do żądania nas mnie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

bottom of page