Adwokat dr Angelina Stokłosa

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim; absolwentka Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda; adwokat – członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

W 2013 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej pojęciu interesu spółki handlowej przedstawionej i obronionej w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od początku pracy zawodowej związana ze znanymi warszawskimi kancelariami butikowymi. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej największych podmiotów gospodarczych w kraju, w tym zwłaszcza spółek giełdowych, również jako In-House Counsel. Przez pięć i pół roku kierowała praktyką prawną w Grupie kapitałowej CI Games. Specjalizuje się w prawie cywilnym  i w prawie handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek i prawa rynku kapitałowego.

Autorka i współautorka publikacji naukowych oraz popularnonaukowych z tego zakresu, w tym praktycznego Komentarza do Rozporządzenia MAR (Rozporządzenia PE i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku) oraz komentarza do ustawy o obligacjach; członek redakcji Korporacyjnie.pl.

Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim.

@: angelina.stoklosa@sklegal.pl

Adwokat Leszek Kot

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat – członek Izby Adwokackiej w Warszawie, ekspert i komentator prawa zamówień publicznych.  Posiada licencję zawodową pośrednika nieruchomości.

Przez osiem lat związany był zawodowo z renomowaną warszawską kancelarią butikową „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A. Kancelaria Prawnicza”. Od trzynastu lat prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Posiada doświadczenie jako In-House Counsel. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz w prawie obrotu nieruchomościami.

Autor licznych artykułów prasowych i ekspertyz dotyczących problematyki prawa zamówień publicznych.

Pracuje w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.

@: leszek_kot@wp.pl

Stałymi współpracownikami Kancelarii są doświadczeni polscy i zagraniczni adwokaci oraz aplikanci adwokaccy.