top of page

Artykuł "Przekształcenie (publicznej) spółki akcyjnej prawa polskiego w (publiczną) spółkę europejską z siedzibą w Polsce – wybrane zagadnienia praktyczne" współautorstwa dr Angeliny Stokłosy

W czasopiśmie "Law Education Security" ukazał się artykuł autorstwa dr Angeliny Stokłosy oraz dr Małgorzaty Sas-Madej pt. "Przekształcenie (publicznej) spółki akcyjnej prawa polskiego w (publiczną) spółkę europejską z siedzibą w Polsce – wybrane zagadnienia praktyczne" (2023, Volume 119, Issue II), http://pwp.edu.pl/view/abstract/id/16078.

W artykule omówiono praktyczne aspekty przekształcenia giełdowej spółki akcyjnej w giełdową spółkę europejską (SE).

Zapraszamy do lektury!

***
The journal "Law Education Security" published an article by Dr. Angelina Stokłosa and Dr. Małgorzata Sas-Madej entitled "Transformation of a (public) joint-stock company under Polish law into a (public) European company with its registered office in Poland – selected practical issues" (2023, Volume 119, Issue II), http://pwp.edu.pl/view/abstract/id/16078.

The said article discusses the practical aspects of transforming a listed joint-stock company into a listed European company (SE).

We invite you to read!

24 lipca 2023 14:45:00

bottom of page