AKTUALNOŚCI

>>> Mecenas Leszek Kot świadczył kompleksowe doradztwo prawne na rzecz TTComm S.A. z siedzibą w Warszawie 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu Belsat TV przez okres 36 miesięcy". W dniu 18 grudnia 2018 r. oferta TTComm S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza przez Zamawiającego - Telewizję Polską S.A.

>>> Mecenas Leszek Kot świadczył kompleksowe doradztwo prawne na rzecz TTComm S.A. z siedzibą w Warszawie

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udostępnianie pojemności satelitarnej na pozycji orbitalnej 7 o E na potrzeby systemu dystrybucji programów i wozów transmisyjnych Polskiego Radia. W dniu 15 maja 2018 r. oferta TTComm S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza przez Zamawiającego - Polskie Radio S.A.

>>> Prawnicy SK Legal doradzali inwestorom indywidualnym (Piotr Grajewski oraz Piotr Komór) przy zawarciu ze spółką Helios S.A. należącą do Grupy kapitałowej Agora umowy inwestycyjnej dotyczącej utworzenia spółki Foodio Concepts sp. z o.o. Nowopowstała spółka będzie zajmować się opracowaniem koncepcji, tworzeniem, prowadzeniem oraz rozwijaniem sieci około 45 punktów gastronomicznych w Polsce.

>>> W dniu 13 września 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację powodów w głośnej sprawie o naruszenie dóbr osobistych osób niewidomych rzekomo niewpuszczonych do restauracji Blue Cactus w Warszawie przez pracowników restauracji. Do incydentu miało dojść latem 2013 r. Sąd Apelacyjny uznał, że pracownicy Blue Cactus nie naruszyli dóbr osobistych osób w towarzystwie psów-przewodników. Tym samym Sąd Apelacyjny przychylił się do stanowiska Blue Cactus oraz wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ze stycznia 2016 r., w którym Sąd Okręgowy uznał, że nie było odmowy wejścia do lokalu z powodu niepełnosprawności i poruszania się z psami, bowiem niewidomym zaproponowano takie miejsce, jakie było możliwe, ale go nie przyjęli. Restauracja Blue Cactus była przed Sądem I i II instancji reprezentowana przez SK Legal.

>>> W dniu 22 lutego 2017 r. w Hotelu Westin w Warszawie adw. dr Angelina Stokłosa poprowadzi prelekcję pt. "Manipulacje instrumentami finansowymi

w myśl projektu ustawy o instrumentach finansowych oraz niektórych innych ustaw" w ramach warsztatów: "Sposób wypełniania obowiązków informacyjnych przez banki – Rozporządzenie MAR i Dyrektywa MAD II", organizowanych przez MM Conferences S.A., które odbędą się w dniach 22-23 lutego 2017 r.  Warsztaty skierowane są do przedstawicieli sektora bankowego, w szczególności do osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie nadużyciom; kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów m.in. z działów audytu i kontroli, działów prawnych, działów complinace i działów kontrolingu. 

 >>> W dniu 25 stycznia 2017 r. ukazał się najnowszy praktyczny komentarz do Rozporządzenia MAR (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) przygotowany przez adw. dr Angelinę Stokłosę oraz dr. Szymona Sypa, wydany nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer. Komentarz można zamówić tutaj.

 

>>> W dniu 6 października 2016 r. doszło do wyboru oferty wykonawcy TTcomm S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie, oraz przeprowadzenie szkolenia na „Terminal satelitarny w technologii SATCOM BROADBAND (protokół TCP/IP) – VSAT okrętowy – 6 kpl”, prowadzonego przez Inspektorat Uzbrojenia. Rolę pełnomocnika zwycięskiego wykonawcy w toku postępowania przetargowego pełnił adw. Leszek Kot. Wartość uzyskanego zamówienia kształtuje się na poziomie ok. 19 milionów złotych.