top of page

SK Legal doradcą prawnym CI Games SE w procesie opracowania i przyjęcia programu motywacyjnego oraz emisji obligacji zamiennych na akcje

Kancelaria SK Legal (po raz kolejny) była doradcą prawnym CI Games SE w procesie opracowania programu motywacyjnego opartego na akcjach (ESOP) oraz w procesie emisji obligacji zamiennych na akcje. Wartość emisji obligacji, która nie miała charakteru oferty publicznej, wyniosła 6 mln EUR.
Usługi SK Legal objęły kompleksowe doradztwo prawne w obszarze korporacyjnym (w tym w zakresie przygotowania projektów uchwał organów Spółki), wsparcie w wykonywaniu obowiązków informacyjnych emitenta giełdowego, współpracę z domem maklerskim, udział w przygotowaniu dokumentacji emisyjnej. Pracami SK Legal w tym procesie kierowała adwokat Angelina Stokłosa.

***
SK Legal (once again) acted as legal advisor to CI Games, SE in the process of developing a share-based incentive program (ESOP) and in the process of issuing convertible bonds. The value of the bond issuance, which was not a public offering, amounted to EUR 6 million.

SK Legal's services included comprehensive legal advice in the corporate area (including the preparation of draft resolutions of the Company’s governing bodies), support in the performance of information obligations of the stock exchange issuer, cooperation with a brokerage house, participation in the preparation of issuance documentation. SK Legal’s work in this process was led by Dr. Angelina Stokłosa.

25 lipca 2023 10:00:00

bottom of page