top of page

Artykuł "Pojęcie oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce. Wybrane zagadnienia praktyczne" autorstwa dr Angeliny Stokłosy

W czasopiśmie "Law Education Security" ukazał się artykuł autorstwa dr Angeliny Stokłosy pt. "Pojęcie oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce. Wybrane zagadnienia praktyczne" (2023, Volume 0, Issue 1/2023 - numer specjalny), dostępny pod adresem: file:///C:/Users/angel/Downloads/14%20Stoklosa-2.pdf.

W artykule omówiono praktyczne aspekty funkcjonowania polskich oddziałów tzw. zagranicznych przedsiębiorców, zarejestrowanych w innym państwie niż Polska.

Zapraszamy do lektury!

***
The journal "Law Education Security" published an article by Dr. Angelina Stokłosa entitled "The concept of a branch of a foreign entrepreneur in Poland. Selected practical issues" (2023, Volume 0, Issue 1/2023 - special edition), available here: file:///C:/Users/angel/Downloads/14%20Stoklosa-2.pdf.

The said article discusses practical aspects of the functioning of Polish branches of the so-called foreign entrepreneurs, registered in a country other than Poland.

We invite you to read!

2 stycznia 2024 17:00:00

bottom of page